با ترس‌های خود روبرو شوید و تحت هیچ شرایطی دست از تلاش برندارید