تعرفه ها

تعرفه عضویت ویژه

 • عضویت ویژه یک ماهه - برنزی
  55,000
  تومان

  مدت : 30 روز


  • تمامی کتاب‏های الکترونیک
  • تمامی کتاب‏های صوتی
  • تمامی ویدئوهای آموزشی
  • تمام دوره های آموزشی
  •  
 • عضویت ویژه سه ماهه – نقره‏ ای
  120,000
  تومان

  مدت : 90 روز


  • تمامی کتاب‏های الکترونیک
  • تمامی کتاب‏های صوتی
  • تمامی ویدئوهای آموزشی
  • تمام دوره های آموزشی
  •  
 • عضویت ویژه 6 ماهه - طلایی
  180,000
  تومان

  مدت : 180 روز


  • تمامی کتاب‏های الکترونیک
  • تمامی کتاب‏های صوتی
  • تمامی ویدئوهای آموزشی
  • تمام دوره های آموزشی
 • عضویت ویژه یک ساله - الماسی
  240,000
  تومان

  مدت : 455 روز


  • تمامی کتاب‏های الکترونیک
  • تمامی کتاب‏های صوتی
  • تمامی ویدئوهای آموزشی
  • تمام دوره های آموزشی
  • سه ماه تمدید رایگان اشتراک کاربری